Logo Politechniki Radomskiej

AKTUALNOŚCI

:: ODWOŁANE ZAJĘCIA Z DR DOROTĄ ZBROSZCZYK

W dniach 19-22 lutego zajęcia z dr Dorotą Zbroszczyk nie odbędą się z powodu wyjazdu na Erasmusa.

:: IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O AUTYZMIE

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 oraz Stowarzyszenie Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Do Celu" zaprasza na IV Międzynarodową konferencję naukowo - szkoleniową "Autyzm - aspekty medyczne i terapeutyczne" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego, która odbędzie się w Auli Głównej UT-H w Radomiu, ul. Chrobrego 31 w dniu 13 kwietnia 2018r. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Pedagogiki i Psychologii UT-H w Radomiu. Skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. W tym roku mamy szczególnego gościa z zagranicy MSc Rianne Verschuur, naukowca i psychologa z Holandii. Jej doktorat dotyczy efektywności Pivotal Response Treatment - nowatorskiego treningu umiejętności kluczowych opartego na badaniach naukowych i stosowanej analizie zachowania.

Zobacz więcej [pdf].

:: NAUKOWE FERIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W czasie ferii szkolnych w styczniu 2018r. studentki kierunku Pedagogika II st. ze specjalności Pedagogika Przedszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna przeprowadziły zajęcia edukacyjne z ciekawymi eksperymentami. Uczestnikami i widzami zajęć były przedszkolaki z PP nr 12 w Radomiu, PSP w Jastrzębi oraz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Krasnoludki " w Radomiu. Były wulkany, kolorowe tęcze, balonowe gniotki, olejowe magiczne lampy i mnóstwo dobrej zabawy.

Zajęcia przygotowały studentki pod kierunkiem dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot w ramach zaliczenia przedmiotu „Projektowanie i ewaluacja zajęć w edukacji przyrodniczej i społecznej”.

Zobacz relację [pdf].

:: ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "STATUS PRAWNY DZIECKA"

W imieniu organizatorów Zakładu Prawa Publicznego oraz Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów "SKAUTH", serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Status prawny dziecka", która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w godz. 08:30 (rejestracja uczestników) - 16:00 w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych przy ulicy Chrobrego31. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zobacz więcej [pdf].

:: VI OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. "MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE-BADANIA I ROZWÓJ"

Panie Julia Fortuńska i Natalia Rogala, studentki II stopnia kierunku Pedagogika, Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego, otrzymały wyróżnienie za pracę zaprezentowaną podczas VI Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej pt. "Młodzi naukowcy w Polsce- badania i rozwój", zorganizowanej w listopadzie 2017 w Lublinie przez Wydawnictwo Młodzi Naukowcy. Tytuły wyróżnionych referatów to "Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie alkoholowej i jej konsekwencje w życiu dorosłym" oraz "Wiedza młodzieży niedostosowanej społecznie na temat seksualności człowieka". Opiekunem naukowym studentek była Pani dr Katarzyna Nowak. Młodym naukowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zobacz więcej [pdf].

:: POWOŁANIE KOMISJI DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 21.11.2017 roku przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu została powołana Komisja ds. osób niepełnosprawnych. Jej celem jest podniesienie jakości funkcjonowania studentów z orzeczoną niepełnosprawnością na uczelni oraz dostosowanie warunków kształcenia do niepełnosprawności studentów. Przewodniczącą Komisji jest studentka kierunku Pedagogika Joanna Wachnicka. Komisja współpracuje z Działem Spraw Studenckich w zakresie organizowania pomocy dla ww. studentów mieszczącym się w budynku Rektoratu przy ul. Malczewskiego 29, pok. 28. Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą korzystać ze wsparcia zarówno członków Komisji, jak również Działu Spraw Studenta osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, bądź drogą e-mailową: sprawystudenckie@uthrad.pl lub telefonicznie (48) 3617387.

:: STUDENCI PRACY SOCJALNEJ ODWIEDZILI WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

10.01.2018 studenci 3 sem. Pracy socjalnej odwiedzili, w ramach zajęć z przedmiotu Podstawy pedagogiki specjalnej w pracy socjalnej, Warsztaty terapii zajęciowej działające przy Stowarzyszeniu "Nadzieja" w Radomiu. Zostaliśmy gościnnie przyjęci przez panią Kierownik mgr Ewę Dutczak, która zapoznała uczestników z historią, założeniami prawno-organizacyjnymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania warsztatów. Wizytę uatrakcyjnił artystyczny występ zespołu taneczno-wokalnego wykonany z niezwykłym zaangażowaniem oraz wspólny taniec. Studenci mieli też możliwość zwiedzania pracowni i zapoznania się z uczestnikami. Serdecznie dziękujemy za niezwykle miłe przyjęcie, profesjonalną prezentację pracy warsztatów, wspaniały występ i wspólny taniec.

::SPOTKANIE STUDENTÓW ORAZ POLICJANTÓW Z Z MIESZKAŃCAMI DZIERZKÓWKA STAREGO

7 stycznia 2018 roku w miejscowości Dzierzkówek Stary odbyło się spotkanie studentów kierunku Pedagogika i Praca socjalna oraz policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego z mieszkańcami miejscowości w ramach badań i działań związanych z profilaktyką i poprawą bezpieczeństwa osób starszych w ruchu drogowym.

Pod kierunkiem dr Dagmary Kowalik studenci: Monika Gregorek, Aleksander De La Ossa, Żaneta Larkowska zaprezentowali działania profilaktyczne wynikające z poruszania się pieszych na drogach. Uwrażliwili seniorów na zagrożenia biologiczne, fizyczne, psychiczne związane ze starzeniem się organizmu. Zwrócili uwagę na ryzykowne zachowania pieszych w ruchu drogowym, szczególnie brak stosowania odblasków. Wyświetlili również samodzielnie nakręcony film, w którym wieczorną porą kierowca jadący samochodem mija niewidocznych pieszych, nie stosujących odblasków. Piesi narażeni są na wypadek!

Zobacz więcej [pdf].

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWY I ZABAWEK I CENTRUM GEOEDUKACJI W KIELCACH

Dnia 8 grudnia 2017 roku połączone grupy studentek pedagogiki (studia stacjonarne i niestacjonarne), specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna odbyły wyjazdowe zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotów: pedagogika zabawy i przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji przyrodniczej i społecznej z elementami etyki. Punktualnie o godzinie 7.00 48 studentek wraz z opiekunami: dr hab. Grzegorzem Kiedrowiczem prof. UTH i mgr Markiem Pytlakiem wyruszyło autokarem spod budynku „Pentagon” w stronę Kielc. W trakcie podróży towarzyszyły nam dźwięki gitary prof. Kiedrowicza i śpiewy wszystkich uczestników.

Pierwszym punktem programu było Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Kolejnym celem naszych wyjazdowych zajęć dydaktycznych było Centrum Geoedukacji, malowniczo położone w peryferyjnej dzielnicy Kielc z przepięknym widokiem na Góry Świętokrzyskie. Zwiedzanie ekspozycji stałej Centrum to ciekawa podróż na przestrzeni epok geologicznych. Na uwagę zasługują tablice multimedialne pokazujące dynamikę zmian. W ramach kilkuminutowego seansu w kapsule 5D mieliśmy możliwość obejrzeć dzieje świata od powstania do czasów współczesnych.

Zobacz więcej [pdf].

:: PŁATNY STAŻ DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH LUB MAGISTERSKICH

Firma poszukuje studentów ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich do odbycia płatnego stażu w Radomiu. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Zobacz ogłoszenie o stażu [pdf].

:: STUDENCI PRACY SOCJALNEJ NA KONFERENCJI

W dniu 16 listopada 2017 studenci II roku Pracy socjalnej byli uczestnikami konferencji organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia przez Centrum Kształcenia Dorosłych Edukacja. Konferencja odbywała się pod hasłem Lokalna polityka społeczna - miedzy innowacyjnością i tradycją. Wśród prelegentów byli nie tylko przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji pozarządowych z Warszawy, Lublina , Torunia i Radomia, ale i dwaj wiceprezydenci naszego miasta: Jerzy Zawodnik i Karol Semik , oraz Dyrektor MOPS Marcin Gierczak.

Zobacz więcej [pdf]

:: STUDENCI PRACY SOCJALNEJ NA DEBACIE DOTYCZĄCEJ MOBILNOŚCI EUROPEJSKIEJ MŁODZIEŻY

W dniu 27 października 2017rw Centrum Wolontariatu Międzynarodowego przy ul. Kelles-Krauza 19 w Radomiu obyła się debata dotycząca mobilności europejskiej młodzieży połączona z warsztatami i panelem dyskusyjnym. W warsztatach udział wzięli studenci II i III roku kierunku Praca socjalna. Udział w warsztatach to nie tylko dobra okazja do poszerzenia wiedzy o możliwościach podejmowania studiów, pracy czy wolontariatu w Europie, ale także doskonała praktyczna lekcja metodyki pracy socjalnej. Studenci mogli poznać metody i techniki organizacji warsztatów i ich ewaluacji.

Zobacz więcej [pdf]

:: POSZUKUJEMY NAUCZYCIELA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zobacz informację o poszukiwaniu nauczyciela [pdf]

:: FUNDACJA "WOLNE MIEJSCE" ZAPRASZA WOLONTARIUSZY

Fundacja "Wolne miejsce" serdecznie zaprasza wolontariuszy do zaangażowania się w organizację w Radomiu w dniu 24 grudnia 2017 roku "Wigilii dla samotnych". Jest to inicjatywa dedykowana osobom samotnym, które nie mają z kim spędzić tego wyjątkowego czasu. Od wielu lat Fundacja przygotowuje i przeprowadza "Wigilię" i "Śniadanie wielkanocne dla samotnych" w wielu miejscach Polski (Chorzów, Katowice, Warszawa, Kołobrzeg, Wisła) i dla Polonii (Calgary i Toronto w Kanadzie, brazylijskie Cruz Machado oraz na kijowskim Majdanie i Mińsku na Białorusi). Zachęcam do włączenia się w tę akcję w naszym mieście!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panem Zbigniewem Ciesielskim: tel. 608 487 904; email: wigiliadlasamotnychradom@onet.pl, facebook/ Wolne Miejsce-Radom Spotkania dla Wolontariuszy odbędzie się w każdą środę o godz. 18 w PSP nr 28 rado m ul.Jaracza 8 sala 201

LISTA produktów potrzebnych na zorganizowanie

O Fundacji

Prosba o wsparcie

Zadania dla Wolontariuszy

:: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM TYGODNIU

Zapraszam do udziału w Międzynarodowym Tygodniu po hasłem "Child abuse", który odbędzie się w dniach 23-27.04.2017 w Uniwersytecie w Nitrze (Słowacja). Biorą w nim udział studenci z 5 krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski). Zajęcia odbywają się w języku angielskim. W programie przewidziano: wykład Pani prof. Irmy Kovco Vukadin na temat "Przemoc i zaniedbanie dziecka w perspektywie globalnej i regionalnej i europejskiej"; warsztaty w międzynarodowych zespołach (analiza podobieństw i różnic w zakresie działań prewencyjnych i interwencyjnych związanych z sytuacją przemocy i zaniedbania dziecka), wizyty w instytucjach zajmujących się tymi działaniami oraz opracowanie (w grupach międzynarodowych) warsztatów zajęć prewencyjnych. Jest to wyjątkowa okazja by wymienić i nabyć nowe doświadczenia, szkolić język i zdobyć przyjaciół z innych krajów. Koszt wynosi ok. 150 UER, transport we własnym zakresie. Studenci będą zakwaterowani w akademiku (pokoje 3-osobowe) https://www.ukf.sk/sluzby-studentom/ubytovanie/studentsky-domov-ukf-nitra. Na chętnych oczekuję do 22.11.2017 (godz. 12.00 w pok. 109 odbędzie się spotkanie organizacyjne). UTH może wykorzystać 5 miejsc.

dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH

:: POZYTYWNA OCENA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż Wydział Filologiczno-Pedagogiczny spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Pedagogika o profilu ogólnoakademickim. Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i wkład w nasz wspólny sukces! .

:: SPOTKANIE Z PANEM PROFESOREM MARKIEM KONOPCZYŃSKIM

Zapraszam na wykład Pana prof. Marka Konopczyńskiego pt. "Zmiany w realizowaniu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego", który odbędzie się 8 listopada (środa) o godzinie 11.00 w budynku MSCDN w Radomiu ul. Kościuszki 5a w sali wykładowej nr 1 (parter).

Bogusław Tundzios, Kierownik MSCDN w Radomiu

:: KONFERENCJA Z CYKLU LABOR SOCIALIS

21 września 2017 roku prof. Anna Zamkowska i dr Mikołaj Olszewski wzięli udział we organizowanej przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu II Międzynarodowej konferencji z cyklu Labor Socialis nt. Social Work in Europe - New Challenges and Trends. Wygłosili w sesji plenarnej referat nt. Examples of Good Practice in Supportive Housing in Poland, który spotkał się z pozytywnym przyjęciem i zainteresowaniem słuchaczy. Konferencja była sposobnością do rozwoju współpracy pomiędzy Katedrą Pedagogiki i Psychologii a Katedrą Pracy socjalnej i Nauk społecznych, kierowaną przez Panią prof. Martinę Mojtovą.

:: ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE AAC

Chciałabym serdecznie zaprosić na darmowe szkolenie pt. "Akcja komunikAACja", które odbędzie się 16.10.2017 r. (poniedziałek) o g.16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Budujemy Przystań na ul. Wośnickiej 125 C.

Akcja komuniAACja to ogólnopolskie wydarzenie, w którym Stowarzyszenie Budujemy Przystań od początku aktywnie bierze udział. W ramach akcji szerzymy wiedzę na temat potrzeby komunikacji osób niemówiących. 16 października o godz. 16.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Wośnickiej 125C w Radomiu neurologopeda Aleksandra Cielniak poruszy temat mowy a komunikacji, opowie o kształtowaniu roli rodzicielskiej we wczesnej komunikacji niemowląt, a także o tym, że komunikację budujemy przez relację czyli człowiek jako partner komunikacyjny. Słuchacz dowie się jak budować i kształtować komunikację w rozwoju dziecka oraz jak traktować i zachowywać się wobec rodzica i dziecka niemówiącego. Prowadząca wprowadzi także zebranych w świat metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób niemówiących.
Zapraszamy!
neurologopeda Aleksandra Cielniak

:: PLAN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Semest zimowy 2017/18

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2017/18 rozpoczynają się 2 października 2017 r.

Plany zajęć są uzgadniane i mogą być publikowane kolejne wersje.

Zajęcia odbywają się w budynku Pentagonu (sale: 103/104, 111, 16, 18, 229, 130, 131, 218, 138) przy ul. Malczewskiego 22 oraz budynku Olimpu (sale: 102, 301, 304, 805, 806) przy ul. Malczewskiego 20A. Jeśli zajęcia odbywają się w innych budynkach niż wyżej wyminione wówczas na rozkładzie zajęć zamieszczona jest stosowna informacja.

Pedagogika, Praca socjalna :

:: WARSZTATY Z WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO DLA PRACOWNIKÓW KPIP

Warsztaty odbyły się w środę 27 września 2017 o godz. 9.30 w sali 806 w "Olimpie".

Omówiono następujące zagadnienia:
- wykorzystanie filmów z YouTube w różnych aspektach pracy dydaktycznej,
- prezentacja w praktyce testu wielokrotnego wyboru oraz animacji, które były na hospitowanej lekcji prowadzonej przez M. Pytlaka i spotkały się z uznaniem ze strony Kierownika Katedry, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby włączenia studentów w proces tworzenia takich narzędzi,
- poszukiwanie takich form aktywności na zajęciach, które współczesna młodzież jest w stanie uznać za atrakcyjne dla niej.

Warsztaty zaczęły się od dyskusji nad filmem Szkoła przed sądem ...

M. Pytlak

::MGR MAREK PYTLAK OGLĄDAŁ JESIENNE RYKOWISKO-NIESAMOWITY SPEKTAKL DZIKIEJ PREZYRODY

Byłem dzisiaj po raz kolejny na rykowisku. Jelenie szlachetne mają właśnie swoje gody. Samce przywołują łanie z zamiarem przedłużenia gatunku i bronią dostępu do nich innym samcom.
Kiedy jeszcze długo przed świtem, szedłem drogą wijącą się wśród podmokłych łąk, jelenie ryczały ze wszystkich stron. Mogłem je tylko słyszeć. Było jeszcze zbyt ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. Pierwszy, którego zarys wyłonił się z mgły, nie pozwolił mi zbyt długo nacieszyć się swoim widokiem. Kiedy odłożyłem lornetkę i sięgnąłem po aparat na statywie, który już miałem przygotowany do akcji, chyba coś usłyszał i za chwilę po nim i po jego dwóch łaniach nie było śladu. Ryczenie to nasilało się, to przycichało.

Więcej informacji i zdjęć część 1

Więcej informacji i zdjęć część 2

Więcej informacji i udanych zdjęć, część 3

:: SAMOLOTY NAD RADOMIEM W OBIEKTYWIE M. PYTLAKA

W ostatni weekend sierpnia w Radomiu odbyły się kolejne pokazy Air Show. Był tam M. Pytlak...


Obserwować miny pilotów w czsie zespołowej akrobacji, to dopiero coś... większe zdjęcie, 1800px

Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

:: POCZTÓWKI Z WAKACJI OD MGR MARKA PYTLAKA

Nie trzeba wyjeżdżać do ciepłych krajów, żeby móc obserwować fascynujące owady w ich naturalnym środowisku.


Podwójna pułapka, modliszki zwyczajne, większe zdjęcie, 950pxEkstaza, modliszki zwyczajne, większe zdjęcie, 950px


Zmrocznik wilczomleczek, większe zdjęcie, 1200px


Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

:: KONFERENCJA XXX DIDMATTECH 2017 W TRNAWIE

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. prof. Grzegorz Kiedrowicz i dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot uczestniczyli w jubileuszowej XXX konferencji DidMatTech, której tegorocznym gospodarzem był Uniwersytet Trnawski na Słowacji. Prof. Grzegorz Kiedrowicz zaprezentował artykuł „Pedagogy Students in the IT-Media Sphere” oraz był przewodniczącym jednej z sekcji tematycznych. Dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot przygotowała razem z dr Beatą Kuźmińską-Sołśnią prezentację „Implementation of Programming into Kindergarten and Primary Education in Poland”.
Warto dodać, że gospodarzem przyszłorocznej edycji konferencji będzie UTH w Radomiu.

:: ZAKOŃCZENIE I EDYCJI PROJEKTU POWER

30.06.2017 w budynku Pentagonu odbyło się podsumowanie oraz zakończenie I edycji wydziałowego projektu POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P". Zarówno studenci kierunków WF-P (filologia angielska i germańska, pedagogika oraz praca socjalna), do których skierowany był projekt - jak i prowadzący zajęcia projektowe - podsumowali wspólne doświadczenia współpracy projektowej. Wytrwałość, mobilność oraz chęć wzmacniania własnych kompetencji zawodowych na rynku poprzez zdobywanie nowych umiejętności oraz praktycznej wiedzy zadecydowały o sukcesie I edycji projektu.

więcej informacji

:: WARSZTATY PRZYRODNICZE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RADOMIU

27.06.2017 mgr Marek Pytlak wziął udział w warsztatach przyrodniczych, które odbyły się w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Warsztaty prowadził znany autor filmów przyrodniczych, fotograf przyrody i autor licznych książek o tematyce przyrodniczej Sławomir Wąsik. W zajęciach uczestniczyła liczna grupa dzieci biorących udział w akcji "Lato w mieście".

Fot. Marek Pytlak
:: MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ W ZAGRZEBIU

W dniach 24-26.04.2017 studenci z czterech krajów europejskich (Belgii, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Polski) wzięli udział w Międzynarodowym Tygodniu, który w tym roku odbył się w Uniwersytecie w Zagrzebiu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania wykładu Pani prof. Irmy Kovco Vukadin na temat Child abuse and neglect: global and regional (European) perspectives (Przemoc i zaniedbanie dziecka w perspektywie globalnej i regionalnej (europejskiej). W międzynarodowych zespołach mogli przyjrzeć się podobieństwom i różnicom w zakresie działań prewencyjnych i interwencyjnych związanych z sytuacją przemocy i zaniedbania dziecka, a także odwiedzili instytucje zajmujące się tymi działaniami (m.in. biuro rzecznika praw dziecka, prokuraturę, ośrodek pomocy społecznej).

więcej informacji

::ZAJĘCIA WARSZTATOWE W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W piątek 2-go czerwca grupa studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej wybrała się wraz z dr Justyną Bojanowicz do Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie mieli przyjemność uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Na początku spotkania edukator muzealny Michał Alzak przedstawił prezentacje i wyjaśnił jak przeprowadzić tego typu zajęcia. Opowiedział jak różnorodne dzieci z wszelakimi umiejętnościami i predyspozycjami przyjeżdżają na warsztaty i jak z nimi pracować, aby mimo grupowych zadań każdy potraktowany został indywidualnie. Kolejnym etapem wycieczki był udział studentów w warsztatach.

więcej informacji

:: ZMIANA TERMINÓW KONSULTACJI PROF. A. ZAMKOWSKIEJ

Zmiana terminów konsultacji prof. A. Zamkowskiej w okresie sesji:

wtorek 20.06 godz. 11-12.30
czwartek 29.06, 6.07, 13.07 godz. 8-9.30

:: WIZYTA DR ANNY KLAS-MARKIEWICZ W CZESKICH BUDZIEJOWICACH

Od 8 do 12 maja 2017r., w ramach programu Erasmus+, dr Anna Klas-Markiewicz przebywała w Czeskich Budziejowicach w Jihoceskim Univerzitecie. Wynikiem spotkań i prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym rozmów jest deklaracja współpracy pomiędzy Katedrą Pedagogiki i Psychologii czeskiego Uniwersytetu a Katedrą Pedagogiki i Psychologii UTH w Radomiu. Czescy studenci wyrazili zainteresowanie wizytą w naszym uniwersytecie.

:: ZAPROSZENIE NA FESTYN

Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza, studenci pracy socjalnej UTH Radom i Zakład Doskonalenia Zawodowego zapraszają w dniu 03.06.2017r. w godzinach 13.00-18.00 na festyn z okazji Dnia Dziecka.

Zobacz plakat

::I RADOMSKI KONGRES NGO

19 maja 2017 w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbył się I Radomski Kongres NGO Pod hasłem Samorząd, Biznes, Organizacje Pozarządowe - Trzy różne światy, a jednak działa! Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz Radomia, organizacji pozarządowych, działa-jących w mieście firm, wolontariatu oraz szkolnictwa. Jeden z wykładów poprowadziła pani dr Maria Gagacka. Studenci Pedagogiki wspaniale spisali się w organizacji stanowiska reje-stracyjnego Kongresu. Bliższe relacje na stronie Urzędu Miasta http://www.radom.pl

:: WYBÓR PROMOTORÓW

Informacja o datach, kiedy będzie możliwy wybór promotorów w systemie elektronicznym

Typ studiów st/nst Terminy
I stopień Pedagogika studia stacjonarne 30 maja - 5 czerwca
II stopień Pedagogika studia stacjonarne  31 maja - 5 czerwca
Praca Socjalna studia stacjonarne 2 czerwca - 5 czerwca
II stopień Pedagogika studia niestacjonarne 1 czerwca - 5 czerwca

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

11 maja 2017 roku w ramach zajęć pedagogika zabawy grupa studentek I roku II stopnia specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uczestniczyła w warsztatach wyjazdowych. Po raz pierwszy w zajęciach tych wzięło udział większość studentek studiów stacjonarnych a także niestacjonarnych. Dzięki temu z inicjatywy samych studentek wyjazd ten mógł odbyć się wynajętym autokarem. Sprzyjało to miłej atmosferze, a także miało wpływ na integrację grupy.
W pierwszej części grupa, pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH i dr Katarzyny Ziębakowskiej-Cecot, zwiedziła malownicze wzgórze Karczówka wraz z barokowym klasztorem, w którym obecnie przebywają księża pallotyni.
Po dotarciu do Muzeum Zabawy i Zabawek, które znajduje się w centrum Kielc grupa została podzielona na dwie części. Pierwsza zwiedziła stałą ekspozycję Muzeum pod kierunkiem miejscowego przewodnika. Druga uczestniczyła w warsztatach, które odbyły się w wydzielonej części Muzeum tzw. Aptece Wyobraźni.

Więcej informacji [pobierz PDF]

::PROPOZYCJA ODDANIA GŁOSU NA PROJEKTY REALIZOWANE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Studentka Pracy socjalnej, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia mieszkańców z Mroza, Pani Ewa Gawryś, prosi o oddanie głosu w Budżecie Obywatelskim na 2018 na następujące projekty:

Obszar Ogólnomiejski, pozycja nr 57- Śmiech to zdrowie. Plaga chorych zębów. Pokrycie kosztów leczenia i profilaktykę zębów u dzieci od 5 do 15 roku życia.

Obszar IV Pozycja nr 26 - Modernizacja boiska i placu zabaw przy ul. Mroza.

Obszar IV pozycja nr 20 - Oświetlenie ul. Kasztelańskiej od nr 10 do skrzyżowania z ul. Juranda

Ewa Gawryś- Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza.

::PRZENIESIENIE ZAJĘĆ DR J. KIDY

W dniu 23 maja (wtorek) br. zajęcia ogólnouczelniane z przedmiotu: „Komunikacja w organizacji” prowadzonego przez Panią dr J.Kidę w auli A3 na WTiE, zostają przeniesione do sali 113 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

::ZAPROSZENIE NA I RADOMSKI KONGRES NGO

W imieniu własnym oraz Związku Stowarzyszeń Koalicja Organizacji Pozarządowych zapraszam na I Kongres NGO, którego idea zrodziła się podczas jednego z posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego. Wydarzenie to będzie miało miejsce 19 maja 2017 r. w Ośrodku Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” przy ul. Jacka Malczewskiego 16 w Radomiu w godz 10.00 - 16.00 pod hasłem: “Samorząd, Biznes, Organizacje Pozarządowe - Trzy różne światy, a jednak działa!”

Kongres skierowany jest do samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz szkolnictwa. Dla Wszystkich tych, którzy chcą zainspirować się w pomysły jak łączyć działania organizacji pozarządowych, samorządu oraz biznesu, dowiedzieć się gdzie i jak szukać siły do zmiany, łamać bariery i stereotypy, które znajdują się w nas.

Zapraszamy do spotkania z najlepszymi praktykami z całej Polski, którzy opowiedzą jak łączyć działania trzech sektorów z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Wiecej na: www.koalicjango.org oraz https://www.facebook.com/KoalicjaNGO/ koalicjango@gmail.com

Formularz Rejestracyjny na I Radomski Kongres NGO: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScps66t4gSI_0zaPAxH1PpsBI3Bj3u3dFr32Wxdb6rnWndKdA/viewform?c=0&w=1

Prelegenci oraz program Kongresu: http://www.koalicjango.org/kongres.html

Z pozdrowieniami - Monika Dudek Przewodnicząca Zespołu Konsultacyjnego

::ODWOŁANIE ZAJĘĆ Z PANIĄ DR ANNĄ KLAS-MARKIEWICZ

W dniach 8-12.05.2017 zajęcia z panią dr Anną Klas-Markiewicz nie odbędą się z powodu wyjazdu na uniwersytet w Czechach w ramach programu Erasmus.

::WYBÓR PROMOTORÓW PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Informacja dla studentów kierunków: Praca socjalna i Pedagogika studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IV semestru studiów I stopnia oraz II semestru studiów II stopnia: Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich w semestrze letnim roku akad. 2016/2017 odbywał się będzie poprzez system e-uczelnia. Proszę zapoznać się z tabelą, w której wskazani są promotorzy dla właściwych kierunków i stopni studiów.
Informacja o dacie otwarcia systemu zostanie zamieszczona na stronie Katedry Pedagogiki i Psychologii.
dr Anna Klas-Markiewicz
Prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego

Promotorzy [pobierz PDF]

::ODWOŁANIE ZAJĘĆ Z PANIĄ PROF. ANNĄ ZAMKOWSKĄ

W dniach 24-28.04.2017 zajęcia z Panią prof. Anną Zamkowską nie odbędą się z powodu wyjazdu do Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach programu Erasmus.

:: WYKŁAD OTWARTY DLA STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ O FINANSOWANIU POMOCY SPOŁECZNEJ

W dniu 4 kwietnia 2017 r. z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Krzysztof Gajewski wygłosił dla studentów trzech roczników kierunku praca socjalna wykład na temat finansowania pomocy społecznej. W trakcie wykładu przedstawił paradoksy w finansowaniu pomocy społecznej, podając przykłady wynikające z praktyki oraz z własnych doświadczeń. Omówił m. in. świadczenie wychowawcze (500+), kryteria dochodowe, charakter i cel świadczeń oraz zasiłków z pomocy społecznej. W dyskusji zabrali głos, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Marcin Gierczak oraz pracownicy UTH w Radomiu, członkowie ROR PTPS w Radomiu.

:: SPOTKANIE STUDENTÓW Z POLICJANTAMI KWP

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku odbyły się spotkania policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego ze studentami kierunku Pedagogika. Spotkania są początkiem współpracy, wspólnych badań i działań związanych z poprawą bezpieczeństwa osób starszych w ruchu drogowym. Studenci, po włożeniu symulatora odczuć osób starszych, przez chwilę mogli poczuć się jak osoba starsza, która ma spowolnione ruchy kończyn górnych i dolnych oraz słaby wzrok i słuch. Z ramienia KWP spotkanie prowadził podinspektor Stanisław Popiel i podkomisarz Emilia Kosma. Koordynatorem działań ze strony Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego jest dr Dagmara Kowalik.

Więcej informacji [pobierz PDF]

::DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA W OFERCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Katedra Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zaprasza na studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA W OFERCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. I EDYCJA–REKRUTACJA

Katedra Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zaprasza na studia podyplomowe Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: POCZTÓWKI ZIMOWE OD MGR M. PYTLAKA

Między zaliczeniem ćwiczeń z edukacji przyrodniczej, a egzaminem, warto podnieść wzrok znad książki i rozejrzeć się dookoła.


Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

:: WIECZÓR AUTORSKI IZABELI JASKÓLSKIEJ, STUDENTKI PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Na początku Nowego Roku, 20 stycznia o godzinie 17 w Łaźni przy ulicy Żeromskiego, odbył się wieczór autorski studentki naszego Uniwersytetu Izabeli Jaskólskiej. Wydarzenie było również promocją jej debiutanckiego tomiku poezji "Pierwszy Raz". Podczas spotkania możliwe było posłuchanie kilku utworów, które Autorka zaprezentowała przy akompaniamencie fortepianu, a także posłuchanie krótkiej prelekcji o przemijaniu poezji, którą wygłosił Jacek Jan Tatak.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: ZAPROSZENIE NA III KONFERENCJĘ NAUKOWO – SZKOLENIOWĄ „JAK WPROWADZAĆ W ŚWIAT OSOBY Z AUTYZMEM?”

Konferencja odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 w dniu 9 lutego 2017r. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Edukacyjno-Rehabilitacyjnym "Do Celu". Skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów UTH oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu z miasta Radomia i województwa mazowieckiego.

Więcej informacji [pobierz PDF]

:: PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ - DAWNA KULTURA OKOLIC RADOMIA

W dniach 13.01. i 19.01.2017 r. studenci Pedagogiki oraz Filologii Polskiej UTH w Radomiu udali się na wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej. Wyjście do skansenu było okazją do przybliżenia dawnej kultury okolic Radomia. Zabytki architektury, które zgromadzono w muzeum ukazują dzieje budownictwa i życie rodziny chłopskiej oraz szlacheckiej od XVIII wieku. Wycieczka odbyła się w okresie poświątecznym, dzięki czemu dała dodatkowo okazję do zapoznania z wystrojem chłopskiego mieszkania i szlacheckiego dworu w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej informacji i zdjęć [pobierz PDF]

::ZWOLNIENIE LEKARSKIE PROF. A. MARKIEWICZA

Informujemy, że z powodu zwolnienia lekarskiego prof. A. Markiewicz będzie nieobecny w pracy w okresie 2.01. - 5.02.2017.

:: WIZYTA PROF. RAFAELA SONDERVORSTA Z UNIVERSITY COLLEGE ODISEE W BRUKSELI

W dniach 12-15.12.2016 gościł na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Pan Prof. Rafael Sondervorst z University College Odisee w Brukseli, Belgii. Pan Profesor zapoznał studentów Profilaktyki społecznej i socjoterapii z projektem szkoły mobilnej, wykorzystywanym w pracy z dziećmi ulicy. W pierwszej części wykładu zaprezentowane zostały cechy dzieci ulicy, a następnie dopasowana do ich specyficznych potrzeb innowacyjna strategia pracy. Kolejne wykłady adresowane były dla studentów 1 semestru Pedagogiki i dotyczyły europejskiego wymiaru edukacji oraz systemu edukacji w Belgii. Warsztaty i wykłady spotkały się z zainteresowaniem studentów, którzy mieli okazję nie tylko zdobyć nowe wiadomości, ale także praktykować swoją znajomość języka angielskiego. Serdecznie dziękuję Pani dr Katarzynie Ziębakowskiej-Cecot za koordynowanie wizyty Pana Profesora.

:: OFERTA PRACY DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI – FIRMA CHRIS

Firma CHRIS Turystyka i Rekreacja działa już 21. rok i organizuje jedne z najlepszych obozów dla dzieci i młodzieży na rynku (jest laureatem godła Teraz Polska). Rocznie na tzw. campach zatrudnia ponad 1000 osób kadry w charakterze instruktorów oraz wychowawców. Daje możliwość pracy bardzo szerokiemu spektrum specjalistów – sportowych, artystycznych, naukowych. Ma 9 własnych ośrodków w całej Polsce oraz wędrówki żeglarskie i rowerowe także poza granicami Polski.

Więcej informacji [pobierz PDF]

Oferta szkoleń [pobierz PDF]

:: ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA SŁODYCZY

W dniach 14 i 15 grudnia 2016 r. w godzinach 8-14 studenci Pracy socjalnej organizują na większości wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu zbiórkę słodyczy. Słodycze zostaną rozdane wśród dzieci z ubogich rodzin potrzebujących pomocy na zabawie choinkowej przygotowanej przez studentów UTH. Wszystkich wykładowców, pracowników i studentów prosimy o wsparcie.

Ewa Gawryś, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza
:: ZAPRASZAMY NA WYKŁADY PROF. RAFA SONDERVORSTA Z UNIVERSITY COLLEGE ODISEE W BRUKSELI, BELGII

Wtorek: 13.12.2016

10.00-11.30 Praca socjalna, Praca z dziećmi ulicy: projekt szkoły mobilnej, Pentagon, s. 16

12.00-13.30 Pedagogika 1 sem. Europe in teaching, teaching in EU, Pentagon, s. 229


Środa: 14.12.2016

8.15-9.45 Wykład PED lic sem. 1, System of education in Belgium Pentagon s. 103/104

prof. A. Zamkowska, dr K. Ziębakowska-Cecot
:: WYKAZ BAZ DANYCH, PORTALI NAUKOWYCH, E-WYDAŃ CZASOPISM W WOLNYM DOSTĘPIE

Materiały te dostępne są też w zakładce prace dyplomowe.

Wykaz baz danych, portali naukowych, e-wydań czasopism w wolnym dostępie dla Katedry Pedagogiki i Psychologii [pobierz PDF]

Wykaz dla Katedry Pedagogiki i Psychologii -bazy z sieci uczelnianej [pobierz PDF]

:: WARSZTATY W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

W dniu 23 listopada 2016 r. studentki Pedagogiki I i II stopnia specjalności związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, wraz z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, uczestniczyły w warsztatach Muzeum Wsi Radomskiej. Celem było przedstawienie tematyki lekcji muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metod i form pracy. W czasie warsztatów można było samodzielnie wykonywać zabawki, lepić miseczki z gliny oraz wypiekać bułki.

więcej informacji i zdjęć [PDF]


:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

Dnia 22 listopada 2016 roku studentki Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH w Radomiu pod opieką dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH uczestniczyły w wyjazdowych zajęciach dydaktycznych w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zajęcia te odbyły się w ramach przedmiotu pedagogika zabawy. W wyjeździe uczestniczyła liczna grupa - 31 studentek.

więcej informacji i zdjęć [PDF]


::OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA AAC

7 października odwiedzili nas w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC nauczyciele i uczniowie Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu. Po krótkim wykładzie dotyczącym komunikacji interpersonalnej oraz specyfiki potrzeb osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się goście zaprezentowali różne pomoce dydaktyczne służące do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, angażując studentów pedagogiki do wspólnego muzykowania. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy za rok!
Zdjęcia na stronie budujemyprzystan.org

::WYKŁAD "TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ"

W dniu 23 listopada o godz. 12.00 w sali 103/104 będziemy gościli insp. (w stanie spoczynku) Bogusława Jamkę, byłego naczelnika IV wydziału Centralnego Biura Śledczego w Radomiu (zwanego polskim FBI). Tematem wykładu będzie "Terroryzm międzynarodowy. Przeszłość i teraźniejszość".
dr Dorota Zbroszczyk

:: KONFERENCJA "SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB PRAWNYCH MIEJSCEM REINTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OD TERAPII ZAJĘCIOWEJ DO PRACY ZAWODOWEJ"

W imieniu Organizatorów i własnym serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji na temat: "Spółdzielnie socjalne osób prawnych miejscem reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, od terapii zajęciowej do pracy zawodowej" w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) , Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu ul. Chrobrego 31. (szczegóły w załączniku) dr Mikołaj Olszewski

więcej informacji [PDF]

:: NABÓR KANDYDATÓW DO PŁATNEGO PROJEKTU STAŻOWO – SZKOLENIOWEGO W PRZEDSZKOLU TERAPEUTYCZNYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM W OTWOCKU

Gwarantujemy:
• 3 miesięczny płatny staż zawodowy
• materiały dydaktyczne
• możliwość zatrudnienia na pełen etat po odbyciu stażu
• certyfikat
• szkolenia uzupełniające dot. diagnozy i terapii autyzmu (minimum 16 godzin)
• możliwość realizacji programu praktyki studenckiej
• możliwość pracy z doświadczonym zespołem terapeutów z całej Polski

więcej informacji [PDF]

:: SEMINARIUM "ZNACZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ-PRZYKŁAD SUBREGIONU RADOMSKIEGO"

Katedra Nauk Społecznych i Katedra Pedagogiki i Psychologii serdecznie zapraszają w dniu 13.XII.2016 pracowników i studentów na seminarium naukowe pt. Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej - przykład subregionu radomskiego.
Godzina 10.00-13.00,
Miejsce: Pentagon s.103-104.

więcej informacji [PDF]

:: ROZKŁADY ZAJĘĆ

Do 18.11.2016 dr Ewa Jakubiak-Zapalska będzie na zwolnieniu lekarskim (zajęcia według planu zastępstw).

Rozkłady zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych są dostępne w lewym menu w zakładce rozkłady zajęć.

:: STYPENDIA STAŻOWE DLA STUDENTÓW

Urząd Miejski w Radomiu informuje o możliwości uzyskania przez studentów ostatniego roku studiów stypendium stażowego na odbycie stażu u radomskiego przedsiębiorcy, trwającego od trzech do sześciu miesięcy, a po jego zakończeniu zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium.

więcej informacji [PDF]

:: TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA PODYPLOMOWE NADAJĄCE KWALIFIKACJE DO PRACY NA STANOWISKU NAUCZYCIELA

STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA
Druga edycja studiów podyplomowych zostanie uruchomiona od semestru zimowego 2016/2017. Studia są prowadzone przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

więcej informacji [PDF]

:: STUDENCKI WOLONTARIAT NA KONCERCIE RADOŚCI

Uśmiech na twarzach tych, którym w życiu trudniej jest bezcenny. Tym większa zasługa instytucji i osób, które do takiego uśmiech stwarzają okazje. Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu kierowane przez Marię Magdalenę Szczepanik już po raz trzeci organizuje Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia w dniu 26.10.2016 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Radomiu odbył się koncert, w którym uczestniczyli podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy, stowarzyszeń i zespołu szkół specjalnych. Studenci III roku Pracy socjalnej dołączyli do grona osób wspierających Centrum Organizacji Pozarządowych w tym trudnym organizacyjnie przedsięwzięciu.

więcej informacji i zdjęć [PDF]


:: STAŻ W OŚRODKU SOCJOTERAPEUTYCZNYM

STAŻ W OŚRODKU SOCJOTERAPEUTYCZNYM "WSPÓLNY DOM" W WILDZE
Staż trwa 1,5 roku, od grudnia 2016 r. do czerwca 2018 r.
Nasza oferta to cykl szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi oraz poznania własnego potencjału w pracy z ludźmi i obejmuje:
- Trening interpersonalny;
- Trening umiejętności wychowawczych;
- Trening socjoterapii;
- Warsztat dot. uzależnień;
- Superwizje.
Stażyści mają możliwość:
- uczestnictwa i współprowadzenia grup socjoterapeutycznych i profilaktycznych (nauka prowadzenia grup, diagnoza socjoterapeutyczna, nauka tworzenia scenariuszy zajęć w oparciu o diagnozę socjoterapeutyczną, nauka praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi - stawianie granic, asertywność, budowania relacji, interweniowanie w kryzysie, motywowanie do pracy nad sobą itp.) - zapoznania się i nauki prowadzenia terapii indywidualnej dziecka;
- udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców;
- uczestniczenia w społecznościach terapeutycznych.

więcej informacji [PDF]

:: PRACA SOCJALNA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ EUROPIE W XXI WIEKU

W dniu 21 września 2016 prof. Anna Zamkowska i dr Mikołaj Olszewski wzięli udział w Międzynarodowej konferencji naukowej nt. Praca socjalna w zmieniającej się Europie w XXI wieku, organizowanej w Nitrze przez Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa, której Katedra Pedagogiki i Psychologii była współorganizatorem. Wzięło w niej udział około 70 uczestników ze Słowacji, Czech i Polski, w tym przedstawiciele ośrodków naukowych i władz ministerialnych. Dr hab. Anna Zamkowska i dr Mikołaj Olszewski reprezentowali Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny oraz wygłosili referat nt. „Sytuacja rodziny z osobą niepełnosprawną w Polsce. System opieki i wsparcia”. Link do zdjęć z konferencji

zdjęcia

:: OFERTA PRACY W NIEMCZECH

Przesyłamy Państwu ofertę pracy w naszym zespole ośrodków socjalno-terapeutycznych "Longuicher Mühle". Szukamy fachowych pracowników socjalnych, wychowawców oraz pedagogów opiekuńczo-wychowawczych jak i resocjalizacyjnych. Kandydaci powinni znać język niemiecki, w stopniu komunikatywnym. Koszty dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną do Niemiec, jak i koszty zamieszkania podczas odbywania praktyk, po których zarówno kandydat, jak i pracodawca będą mogli zdecydować, czy są z obupólnej współpracy zadowoleni, pokrywa pracodawca.

więcej informacji [PDF]

:: POCZTÓWKI Z WAKACJI OD MGR M. PYTLAKA

Kończy się czas odpoczynku, nowy rok akademicki coraz bliżej.Zimorodek, większe zdjęcie, 950px

Więcej zdjęć M. Pytlaka można zobaczyć w naszej e-czytelni galeria zdjęć

:: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Katedra Pedagogiki i Psychologii jest współorganizatorem Międzynarodowej konferencji naukowej nt. Praca socjalna w zmieniającej się Europie w XXI wieku organizowanej 21 września 2016 w Nitrze przez Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Zapraszam do udziału. Link do strony konferencji:

strona konferencji

:: PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Opis procedury antyplagiatowej i dokumenty związane z procedurą antyplagiatową wprowadzoną w roku akademickim 2015/16 znajdują się w zakładce egzamin dyplomowy naszej strony.

Prace dyplomowe studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia przyjmuje do sprawdzenia mgr Marek Pytlak we wtorki i czwartki w godz. 9-14, sala 806 w Olimpie.

Prace dyplomowe studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia przyjmuje do sprawdzenia dr Mikołaj Olszewski.

procedura antyplagiatowa

:: KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT „PROMUJEMY CZYTANIE-ROZWIJANIE NAWYKÓW CZYTELNICZYCH I UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”

24 maja 2016 r. podczas konferencji inaugurującej projekt "Promujemy czytanie-rozwijanie nawyków czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży" dr Anna Klas-Markiewicz wygłosiła wykład na temat kształtowania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. Organizatorem konferencji były: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu. Do projektu przystąpiły 3 gimnazja i 6 szkół podstawowych powiatu radomskiego. Działania projektowe wpisują się w wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.


:: TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA PEDAGOGICE I PRACY SOCJALNEJ

Planowane są obrony prac dyplomowych na PEDAGOGICE i PRACY SOCJALNEJ w następujących terminach:
23.06; 4.07; 5. 07; 11.07; 12.07; 15.07.
Termin obrony uzależniony jest od daty oddania pracy dyplomowej do BOS-u. Praca powinna być oddana na dwa tygodnie przed obroną

:: WYKŁAD PSYCHOSEKSUOLOG DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI

W dniu 10 maja 2016r. pani Elżbieta Garlacz-Janicka, psycholog i seksuolog, spotkała się ze studentami I i III roku studiów licencjackich kierunku Pedagogika. Tematem zaprezentowanego wykładu był rozwój psychoseksualny dzieci. Pani psychoseksuolog omówiła nie tylko fazy rozwoju dzieci do lat 7, ale także przybliżyła cechy zachowań zgodnych z normą rozwojową oraz zachowań budzących niepokój, wymagających interwencji dorosłych, szczególnie terapeutów.
Mamy nadzieję na dalszą współpracę w tym obszarze, ponieważ seksualna zachowania ryzykowne nastolatków i przemoc seksualna wobec dzieci są obecnie palącym problem. Organizatorem wykładu była dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot i prof. Elżbieta Sałata.

:: WIZYTA DR KATARZYNY ZIĘBAKOWSKIEJ-CECOT W UCM W TRNAWIE

W dniach 18-22 kwietnia 2016 r. dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot odwiedziła w ramach programu CEEPUS słowacki Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnawie, gdzie współpracuje z Katedrą Edukacji Medialnej. W czasie wizyty uczestniczyła aktywnie w Międzynarodowej Konferencji „Megatrends and Media. Critique in Media. Critique of Media” prezentując referat pt. „Media Literacy and IT Competences of Digital Natives in Polish Information Society”. Prowadziła również zajęcia dla studentów oraz omówiła perspektywy współpracy badawczej w zakresie wpływu mediów cyfrowych na proces kształcenia i wychowania w świecie ponowoczesnym.

więcej informacji [PDF]

:: WIZYTA PROF. ANNY ZAMKOWSKIEJ W Belgii

W dniach 25-29 kwietnia 2016r. prof. Anna Zamkowska prowadziła w University College Leuven Limburg w Belgii zajęcia w ramach Klasy Międzynarodowej organizowanej przez partnerskie uczelnie z Polski (UTH Radom), Belgii, Holandii, Słowacji i Chorwacji. Pani Profesor wygłosiła wykład na temat "Prawa dziecka" oraz koordynowała warsztaty dotyczące dziecięcej prostytucji i handlu dziećmi. Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem studentów, którzy brali aktywny udział w dyskusji i zajęciach warsztatowych. Mieli okazję wymiany informacji na temat przemocy wobec dziecka oraz sposobów zapobiegania tym zjawiskom stosownych w różnych krajach.

Pani Profesor uczestniczyła także w zwiedzaniu szkoły specjalnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leuven oraz spotkaniach roboczych przygotowujących kolejną edycję Międzynarodowego Tygodnia, planowaną w 2017 roku w Zagrzebiu.


:: KONFERENCJA „EDUKACJA CZYTELNICZA-NAUCZYCIEL PRZEWODNIKIEM W ŚWIECIE SŁOWA”

Z przyjemnością odnotowujemy, że 27 kwietnia 2016 roku na konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 oraz Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EDUKACJA CZYTELNICZA-NAUCZYCIEL PRZEWODNIKIEM W ŚWIECIE SŁOWA” wykład na temat: W kręgu literatury dla dzieci i młodzieży wygłosiła dr Anna Klas-Markiewicz. W programie konferencji znalazły się, poza wykładami, warsztaty dotyczące problematyki czytelnictwa. Satysfakcję z udziału w tym przedsięwzięciu pracownika Katedry Pedagogiki i Psychologii zwiększa fakt , że Katedra podpisała porozumienie o współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, co otwiera perspektywę dalszego współdziałania.

:: I STUDENCKIE SEMINARIUM NAUKOWE PT. BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY. SZANSE I ZAGROŻENIA

Dnia 19 kwietnia 2016 r z inicjatywy dr Doroty Zbroszczyk odbyło się I Studenckie Seminarium Naukowe pt. Bezpieczeństwo młodzieży. Szanse i zagrożenia. Seminarium zorganizowane było wspólnie z Wydziałem Prewencji KWP zs. w Radomiu. Udział w nim wzięli studenci Naukowego Koła Resocjalizacji oraz funkcjonariusze Policji z terenu garnizonu mazowieckiego zajmujący się problematyką nieletnich oraz profilaktyką społeczną. Celem seminarium było ukazanie, przedyskutowanie i wypracowanie wspólnych celów, które w przyszłości mogą się przysłużyć do poprawy bezpieczeństwa nieletnich. Podczas spotkania zostały przedstawione referaty dotyczące czynników zagrażających  współczesnej młodzieży, jak również propozycje działań profilaktycznych. Wystąpienia koncentrowały się między innymi na potrzebach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem młodego człowieka w odniesieniu do potrzeby bezpieczeństwa.


więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: ODWIEDZINY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU W OSTRAWIE

W dniach 10-15 kwietnia 2016r. prof. Elżbieta Sałata i dr Dorota Zbroszczyk odwiedziły w ramach programu Erasmus+ Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Ostrawie (Ostravská Univerzita). W trakcie wizyty Panie poznawały strukturę, zasady funkcjonowania, działalność dydaktyczną, naukową i wydawniczą uczelni. Zwiedzały nowoczesne laboratoria badania ruchu człowieka w zakresie kinezjologii, obiekty i sale dydaktyczne.

więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA DLA STUDENTÓW

Studenci zainteresowani udziałem w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt Przestrzeń dzieciństwa organizowanej przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach proszeni są o kontakt z dr Krzysztofem Wójcikiem w czwartek 05.05.16r. w godz. 8.00 - 10.00 lub we wtorek 10.05.16r. w godz. 13.30 - 14.30.

dr Krzysztof Wójcik

:: MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI DLA STUDENTÓW

Studenci zainteresowani publikowaniem artykułów w czasopiśmie naukowym Inowacje Psychologiczne-Studenckie Czasopismo Naukowe proszeni są o kontakt z dr Krzysztofem Wójcikiem w czwartek 21.04.16r. lub 05.05.16r. w godz.8.00 - 10.00.

dr Krzysztof Wójcik

:: WYJAZD SZKOLENIOWY DO MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH

W środę 6 kwietnia 2016 r. grupa studentek II roku pedagogiki, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, z inicjatywy dra hab. Grzegorza Kiedrowicza prof. UTH odbyła zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu pedagogika zabawy w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. W organizacji wyjazdu czynnie uczestniczyły studentki, przygotowując kosztorys imprezy, dokonując ubezpieczenia grupy, zakupując z własnych środków bilety kolejowe. Na uwagę zasługuje fakt, iż w szkoleniu wzięło udział 30 studentek, co stanowi zdecydowaną większość grupy. Celem wyjazdu było zapoznanie się z bogatą ekspozycją zabawek, znajdujących się w kieleckim muzeum, gdyż miasto to w przeszłości było siedzibą trzech spółdzielni produkujących zabawki.


więcej informacji i zdjęć [PDF]

:: MATERIAŁY ARCHIWALNE

[ Więcej informacji, archiwum strona 1]

[ Więcej informacji, archiwum strona 2]

[ Więcej informacji, archiwum strona 3]

[ Więcej informacji, archiwum strona 4]


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl