Katedra Pedagogiki i Psychologii

Plany studiów

:: PEDAGOGIKA, studia I stopnia, licencjat, profil ogólnoakademicki

Specjalności:

  • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (POW) (z przygotowaniem pedagogicznym)
  • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA (PSiR) (z przygotowaniem pedagogicznym)
  • AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH (ASiEOS) (z przygotowaniem pedagogicznym)

Rocznik 2019-2022

Stacjonarne [ PDF ]

Niestacjonarne [ PDF ]

 

:: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, licencjat, profil praktyczny

Specjalności:

  • ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH (OUS)
  • ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (ASL)

Rocznik 2019-2022, 2020-23 

Stacjonarne [ PDF ]
Niestacjonarne [ PDF ]

:: PEDAGOGIKA, studia II stopnia magisterskie, profil ogólnoakademicki

Specjalności:

  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PPiEW) (specjalność nauczycielska)
  • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA (PSiS) (z przygotowaniem pedagogicznym)
  • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (DiTP) (z przygotowaniem pedagogicznym)

Rocznik 2019-2021, 2020-2022

Stacjonarne [ PDF ]
Niestacjonarne [ PDF ]

 

:: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PPIW), studia jednolite magisterskie, profil praktyczny

Rocznik 2019-2024, 2020-2025

Stacjonarne [ PDF ]

Niestacjonarne [ PDF ]