Katedra Pedagogiki i Psychologii

Druki dla nauczycieli

  • Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych [DOCX]
  • Podanie o zatwierdzenie skierowania na konferencję [DOCX]
  • Dane osobowe – tabela [DOCX]
  • Zajęcia poza Uczelnią – druk [DOCX]
  • Wniosek pracownika o usprawiedliwienie nieobecności związanej z wyjazdem [DOCX]
  • Wniosek na podróż służbową [DOCX]