Katedra Pedagogiki i Psychologii

Program Intensywny dot. wczesnej interwencji – Rumunia, Cuj-Napoca

Zachęcamy studentów zainteresowanych wczesną interwencją w przypadku dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju do udziału w programie intensywnym, który odbędzie się 15-19 maja 2023r. w Rumunii. Wydarzenie organizuje Faculty of Psychology and Educational Sciences, Babes -Bolyai University in Cuj-Napoca.
Program „Early intervention in children with multiple disabilities. Assessment and intervention models” w formie kształcenia blended learning (BIP) będzie miał formę hybrydową (zajęcia zdalne oraz stacjonarne). Obejmie wykłady kluczowych specjalistów oraz warsztaty praktyczne.
Studenci aplikujący do udziału w BIP mogą otrzymać dodatkowo 4pkt ECTS. Jako zakwalifikowani uczestnicy mobilności w ramach programu Erasmus+ mogą dostać wsparcie finansowe w wysokości 70EUR/dzień.
Więcej informacji w ulotce PDF.

Termin zakończenia rekrutacji: 25.II.2023
Kontakt w sprawie BIP: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, ziebakowska@uthrad.pl