Katedra Pedagogiki i Psychologii

Praktyki

:: PRAKTYKI 

Rok akad. 2022/23

 • Lista placówek mających podpisane porozumienie dot. praktyk dla kier. Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [pobierz PDF]
 • Lista placówek mających podpisane porozumienie dot. praktyk dla Pracy Socjalnej [pobierz PDF]

W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji proszę o kontakt z koordynatorem praktyk w Katedrze, dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, ziebakowska@uthrad.pl.

:: PRAKTYKI – DRUKI DO POBRANIA

Wykaz aktualnych załączników [pliki DOCX, do pobrania jako archiwum ZIP]:

 • Załącznik nr 2 – Porozumienie w sprawie odbywania praktyk studenckich
 • Załącznik nr 3 – Skierowanie na praktykę
 • Załącznik nr 5 – Wniosek studenta o zaliczenie praktyki
 • Załącznik nr 6 – Formularz zaliczenia praktyki na podstawie (wolontariatu, udziału studenta w obozie naukowym, udziału w innej praktyce)
 • Załącznik nr 12d. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Załącznik nr 12g. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna, od roku 2021–22
 • Załącznik nr 13a – Program praktyk Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie
 • Załącznik nr 14b. – Program praktyk Praca socjalna, studia I stopnia, od roku 2019–20
 • Załącznik nr 14d. – Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej zawodowej, Praca Socjalna studia I stopnia, od roku 2019–20.
 • Załącznik nr 14e. – Sprawozdanie z praktyki zawodowej, Praca Socjalna studia I stopnia

Wykaz załączników dla opiekunów praktyk z ramienia Katedry Pedagogiki i Psychologii znajduje się na stronie Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego w zakładce „Jakość Kształcenia”.

:: OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKAD. 2022/23

PEDAGOGIKA II stopnia, Studia stacjonarne – I rok

 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. II, szkoła + przedszkole: dr Justyna Bojanowicz

PEDAGOGIKA II stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. III i IV: dr Anna Klas-Markiewicz
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. III i IV: dr Justyna Bojanowicz

PEDAGOGIKA II stopnia, Studia niestacjonarne – II rok

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. III i IV: dr Anna Klas-Markiewicz

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jsm, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. IV, kl. 1-3 SP + przedszkole: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jsm, Studia stacjonarne – IV rok

 • Praktyka wychowawczo-dydaktyczna śródroczna sem. VII, przedszkole: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot
 • Praktyka wychowawczo-dydaktyczna śródroczna sem. VIII, kl. 1-3 SP: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jsm, Studia niestacjonarne – II rok

 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. IV, kl. 1-3 SP + przedszkole: dr Marta Bałażak

PRACA SOCJALNA I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka zawodowa śródroczna sem. III i IV: dr Mikołaj Olszewski

PRACA SOCJALNA I stopnia, Studia stacjonarne – III rok

 • Praktyka zawodowa śródroczna sem. V i VI: dr Mikołaj Olszewski

WYCHOWANIE FIZYCZNE  I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. III: dr Marta Bałażak

FILOLOGIA  I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. IV: dr Marta Bałażak

FILOLOGIA  I stopnia, Studia niestacjonarne – II rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. IV: dr Marta Bałażak

FILOLOGIA  II stopnia, Studia stacjonarne – I rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. II: dr Marta Bałażak