Katedra Pedagogiki i Psychologii

Praktyki

:: PRAKTYKI 

Rok akad. 2021/22 oraz 2020/21

 • Lista placówek mających podpisane porozumienie dot. praktyk dla kier. Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [pobierz PDF]
 • Lista placówek mających podpisane porozumienie dot. praktyk dla Pracy Socjalnej [pobierz PDF]

W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji proszę o kontakt z koordynatorem praktyk w Katedrze, dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, ziebakowska@uthrad.pl.

:: PRAKTYKI – DRUKI DO POBRANIA

Wykaz aktualnych załączników [pliki DOCX, do pobrania jako archiwum ZIP]:

 • Załącznik nr 2 – Porozumienie w sprawie odbywania praktyk studenckich
 • Załącznik nr 3 – Skierowanie na praktykę
 • Załącznik nr 4 – Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej
 • Załącznik nr 5 – Wniosek studenta o zaliczenie praktyki
 • Załącznik nr 6 – Formularz zaliczenia praktyki na podstawie (pracy (działalności) zawodowej, udziału studenta w obozie naukowym, udziału w innej praktyce)
 • Załącznik nr 9 – Sprawozdanie studenta z praktyki zawodowej
 • Załącznik nr 12a. – Program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja.
 • Załącznik nr 12b. – Program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • Załącznik nr 12c. – Program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Załącznik nr 12d. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Załącznik nr 12e. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Załącznik nr 12f. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Profilaktyka społeczna i socjoterapia
 • Załącznik nr 13a – Program praktyk Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie
 • Załącznik nr 14a. – Program praktyk Praca socjalna, studia I stopnia, od roku 2018–19
 • Załącznik nr 14b. – Program praktyk Praca socjalna, studia I stopnia, od roku 2019–20
 • Załącznik nr 14c. – Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej zawodowej, Praca Socjalna studia I stopnia, od roku 2018–19
 • Załącznik nr 14d. – Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej zawodowej, Praca Socjalna studia I stopnia, od roku 2019–20.

Wykaz załączników dla opiekunów praktyk z ramienia Katedry Pedagogiki i Psychologii znajduje się na stronie Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego w zakładce “Jakość Kształcenia”.

:: OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKAD. 2021/22

PEDAGOGIKA I stopnia, Studia stacjonarne – III rok, PO-W

 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. V i VI: dr Marta Bałażak

PEDAGOGIKA II stopnia, Studia stacjonarne – I rok

 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. II: mgr Magdalena Bandera

PEDAGOGIKA II stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. III i IV: dr Anna Klas-Markiewicz
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. III i IV: mgr Magdalena Bandera

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jsm, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. IV: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jsm, Studia niestacjonarne – II rok

 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. IV: dr Anna Klas-Markiewicz

PRACA SOCJALNA I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka zawodowa śródroczna sem. III i IV: dr Mikołaj Olszewski

WYCHOWANIE FIZYCZNE  I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. III: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

FILOLOGIA  I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. IV: dr Marta Bałażak

FILOLOGIA  II stopnia, Studia stacjonarne i niestacjonarne – I rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. II: dr Marta Bałażak

:: OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKAD. 2020/21

PEDAGOGIKA I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. III (wrzesień 2020): dr Marta Bałażak

PEDAGOGIKA I stopnia, Studia stacjonarne – III rok

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. V (wrzesień 2020): dr Marta Bałażak
  • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. V i VI: mgr Nela Bukowska

PEDAGOGIKA II stopnia, Studia stacjonarne – I i II rok

 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. III i IV: dr Anna Klas-Markiewicz
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
  • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. II, III i IV: mgr Magdalena Bandera

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jsm, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. IV: dr Anna Klas-Markiewicz

PRACA SOCJALNA I stopnia, Studia stacjonarne – III rok

 • Praktyka zawodowa śródroczna sem. V i VI: dr Mikołaj Olszewski

WYCHOWANIE FIZYCZNE  I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. III: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

FILOLOGIA  I stopnia, Studia stacjonarne – II rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. IV: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

FILOLOGIA  II stopnia, Studia stacjonarne i niestacjonarne – I rok

 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna sem. II: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot