Katedra Pedagogiki i Psychologii

Erasmus+

PEŁNOMOCNIK

Osoby zainteresowane wymianą zagraniczną prosimy o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem programu Erasmus+

Koordynator: dr Agata Buda
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

ul. Chrobrego 31, pokój nr 252

26-600 Radom

e-mail: abuda@uthrad.pl
Pełne informacje o warunkach wyjazdu i uczelniach partnerskich znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą oraz na stronie UTH.

COORDINATOR

The Erasmus+ coordinator is dr. Agata Buda
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Faculty of Philology and Pedagogy

ul. Chrobrego 31

26-600 Radom

e-mail: abuda@uthrad.pl
Full information about Erasmus+ exchange is available at
UTH Radom site.

Erasmus+ Policy Statement (docx)

Faculty Strategy – useful information (docx)

 

Więcej informacji: www.erasmusplus.org.pl/