Katedra Pedagogiki i Psychologii

Erasmus+

PEŁNOMOCNIK

Osoby zainteresowane wymianą zagraniczną prosimy o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem programu Erasmus+

Koordynator: dr Agata Buda
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

ul. Chrobrego 31, pokój nr 252

26-600 Radom

e-mail: abuda@urad.edu.pl
Pełne informacje o warunkach wyjazdu i uczelniach partnerskich znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą oraz na stronie URad.

COORDINATOR

The Erasmus+ coordinator is dr. Agata Buda
Kazimierz Pułaski Radom University

Faculty of Philology and Pedagogy

ul. Chrobrego 31

26-600 Radom

e-mail: abuda@urad.edu.pl
Full information about Erasmus+ exchange is available at
URad. site.

Erasmus+ Policy Statement (docx)

Faculty Strategy – useful information (docx)

Więcej informacji: www.erasmusplus.org.pl/