Katedra Pedagogiki i Psychologii

Programy studiów

:: PSYCHOLOGIA, studia jednolite magisterskie, profil praktyczny, stacjonarne

Rocznik 2022-2027, 2023-2028

Stacjonarne [ PDF ]

:: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, licencjat, profil praktyczny

Specjalności:

  • ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH (OUS)
  • ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (ASL)

Rocznik 2021-24 

Stacjonarne [ PDF ]
Niestacjonarne [ PDF ]

Sylabusy przedmiotów [ ZIP ]

:: PEDAGOGIKA, studia I stopnia, licencjat, profil ogólnoakademicki

Rocznik 2023-2024

Stacjonarne [ PDF ]
Niestacjonarne [ PDF ]

 

:: PEDAGOGIKA, studia II stopnia magisterskie, profil ogólnoakademicki

Rocznik 2023-2024

Stacjonarne [ PDF ]
Niestacjonarne [ PDF ]

:: PEDAGOGIKA, studia II stopnia magisterskie, profil ogólnoakademicki

W zakresie:

  • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA (PSiS) (z przygotowaniem pedagogicznym)
  • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (DiTP) (z przygotowaniem pedagogicznym)

Rocznik 2022-2024

Stacjonarne [ PDF ]
Niestacjonarne [ PDF ]

:: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PPIW), studia jednolite magisterskie, profil praktyczny

Rocznik 2019-2024, 2020-2025, 2021-2026

Stacjonarne [ PDF ]

Niestacjonarne [ PDF ]

Rocznik 2022-2027, 2023-2028

Stacjonarne [ PDF ]

Niestacjonarne [ PDF ]

:: PEDAGOGIKA SPECJALNA, studia jednolite magisterskie , profil ogólnoakademicki

Zakresy:

  • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (ERONI)
  • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ETOZSA)

Rocznik 2023-24

Stacjonarne [ PDF ]
Niestacjonarne [ PDF ]