Katedra Pedagogiki i Psychologii

Prace dyplomowe

:: WYKAZ BAZ DANYCH, PORTALI NAUKOWYCH, E-WYDAŃ CZASOPISM W WOLNYM DOSTĘPIE
:: PRZYGOTOWANIE PRACY LICENCJACKIEJ LUB MAGISTERSKIEJ
  • Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich od roku akad. 2022/23 [ pobierz PDF ]
  • Styl APA, wskazówki do przygotowania prac magisterskich [ pobierz PDF ]
:: STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ
:: PRZEPROWADZENIE BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
  • Druk prośby do instytucji o zgodę na wykonanie badań do pracy dyplomowej/magisterskiej w Katedrze Pedagogiki. [ pobierz DOCX ]
:: MATERIAŁY DLA STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ
  • Wykaz publikacji dla Pracy socjalnej powstałych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacje są dostępne w Bibliotece UTH. Publikacje dostępne sa też na stronie http://irss.pl/bezplatne-publikacje [ pobierz PDF ]
  • Wykaz czasopism z Pracy socjalnej prenumerowanych przez Bibliotekę UTH. [ pobierz PDF ]
  • Wykaz publikacji z serii „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” [ pobierz PDF ]