Katedra Pedagogiki i Psychologii

Prace dyplomowe

:: WYKAZ BAZ DANYCH, PORTALI NAUKOWYCH, E-WYDAŃ CZASOPISM W WOLNYM DOSTĘPIE
 • Wykaz baz danych, portali naukowych, e-wydań czasopism w wolnym dostępie dla Katedry Pedagogiki i Psychologii [ pobierz PDF ]
 • Wykaz dla Katedry Pedagogiki i Psychologii – bazy z sieci uczelnianej [ pobierz PDF ]
:: PRZYGOTOWANIE PRACY LICENCJACKIEJ LUB MAGISTERSKIEJ
 • Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich od roku akad. 2019/20 [ pobierz PDF ]
:: STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ
:: PRZEPROWADZENIE BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
 • Druk prośby do instytucji o zgodę na wykonanie badań do pracy dyplomowej/magisterskiej. [ pobierz DOCX | pobierz PDF ]
:: MATERIAŁY DLA STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ
 • Wykaz publikacji dla Pracy socjalnej powstałych w ramach projektu “Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 “Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacje są dostępne w Bibliotece UTH. Publikacje dostępne sa też na stronie http://irss.pl/bezplatne-publikacje [ pobierz PDF ]
 • Wykaz czasopism z Pracy socjalnej prenumerowanych przez Bibliotekę UTH. [ pobierz PDF ]
 • Wykaz publikacji z serii “Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” [ pobierz PDF ]
:: PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Dokumenty związane z procedurą antyplagiatową wprowadzoną w roku akademickim 2019/20:

 • PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA WF-P, od roku akademickiego 2018/19 [ pobierz PDF ]
 • Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY [ pobierz DOCX ]
 • Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA I ORYGINALNOŚCI PRACY DYPLOMOWEJ [ pobierz DOCX ]
 • Załącznik nr 3 OPINIA PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ [ pobierz DOCX ]
 • Załącznik nr 4. ZAWIADOMIENIE O NIEDOPUSZCZENIU DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ [ pobierz DOCX ]
 • Załącznik nr 5. ODWOŁANIE [ pobierz DOCX ]