Katedra Pedagogiki i Psychologii

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa DIDMATTECH 2023

Po 2-ch dniach inspirujących spotkań oraz prezentacji zakończyła się XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa DIDMATTECH 2023. Wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 13-14 września. Organizatorem konferencji była Katedra Pedagogiki Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Radomskiego oraz

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Polska
 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország
 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko
 • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger, Magyarország
 • Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
 • Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polska
 • Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika.

DidMatTech logo konferencji

W konferencji wzięli udział przedstawiciele kierunków społecznych i technicznych oraz osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką. Konferencja miała formę hybrydową łączącą spotkanie stacjonarne ze spotkaniami online.

Tematyka konferencji dotyczyła problemów współczesnej edukacji w tym najnowszych osiągnięć z dziedziny technologii informacyjnych. W pierwszym dniu konferencji, oprócz obrad plenarnych, zorganizowany został panel dyskusyjny: ChatGPT – szanse i zagrożenia dla edukacji. Celem dyskusji panelowej było zwrócenie uwagi na możliwości i zagrożenia jakie niesie ze sobą wykorzystanie zaawansowanej sztucznej inteligencji, takiej jak ChatGPT w edukacji. Uczestnicy dzielili się opiniami na temat korzyści i wyzwań związanych z wprowadzeniem ChatGPT do procesu nauczania i uczenia się.

Obok tematyki związanej z technologiami informacyjnymi poruszono również inne zagadnienia. Wśród nich warto wymienić następujące wątki: edukacja włączająca, potrzeby edukacyjne społeczności lokalnych, konwergencja wiedzy jako wyzwanie dla dydaktyki, zainteresowania zawodowe laureatów konkursów technicznych, stres i radzenie sobie ze stresem oraz deficyty w kształtowaniu kompetencji społecznych. W wystąpieniach prelegentów obecna była również tematyka związana z funkcjonowaniem szkolnictwa w warunkach ekstremalnych w kontekście wojny u naszych wschodnich sąsiadów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (poniżej). Więcej informacji na stronie konferencji: https://didmattech.uniwersytetradom.pl/.

Uczestnicy konferencji skorzystali również z atrakcji jakie towarzyszyły konferencji, odwiedzając:

 • Muzeum Historii Radomia – stałą ekspozycję Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
 • Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu – prezentacja innowacyjnych stanowisk technodydaktycznych oraz pracownię i-lab,
 • Pracownię Nowych Mediów – Amfiteatr. Miejski Ośrodek Kultury w Radomiu.