Katedra Pedagogiki i Psychologii

Informacje ogólne

Na podstawie ZARZĄDZENIA R-35/2023 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmian strukturalnych w Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym, z dniem 31 sierpnia 2023 r. zlikwidowana została Katedra Pedagogiki i Psychologii, a na bazie zlikwidowanej Katedry, od 1 września 2023 r. utworzono Katedrę Pedagogiki i Katedrę Psychologii.

Na stanowisko kierownika Katedry Pedagogiki została powołana Pani dr hab. Anna Zamkowska, prof. URad, a na stanowisko p.o. kierownika Katedry Psychologii – Pani dr Kinga Łagowska.

Katedra Pedagogiki i Psychologii od 1.03.2012 r. znajdowała się w strukturze Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego, zaś poprzednio był to Zakład Pedagogiki.