Katedra Pedagogiki i Psychologii

Staż naukowy dr Jolanty Maciąg z Akademii Pomorskiej na UTH

Na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym w Katedrze Pedagogiki i Psychologii od 31 maja 2022 r. staż naukowy pod opieką Prof. Doroty Zbroszczyk rozpoczęła dr Jolanta Maciąg, pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Edukacji Wczesnej i Studiów Artystyczno-Kulturowych z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Pani Doktor realizowała zajęcia dydaktyczne w grupie studentek na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w zakresie aktualnej problematyki dotyczącej bezpieczeństwa w przedszkolu i szkole, w tym zagadnienia wskazujące na istotne aspekty podejmowanej profilaktyki i obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. W czasie stażu odbyło się spotkanie z kierownikiem Katedry Pedagogiki i Psychologii dr hab. Anną Zamkowską, podczas którego została zainicjowana współpraca naukowo-badawcza.

Rezultatem zaprojektowanej eksploracji będzie publikacja naukowa obejmująca syntetyczną analizę uzyskanych wyników badań empirycznych obejmujących porównawczo grupę studentów jednolitych studiów magisterskich na ww. kierunku Akademii Pomorskiej i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Serdeczne podziękowania dla Profesor Doroty Zbroszczyk za opiekę i organizację stażu.