Katedra Pedagogiki i Psychologii

Międzynarodowy Program Intensywny „Cyberbullying”

W dniach 5-7.05.2021 wykładowcy Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego: prof. Anna Zamkowska, dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot i mgr Magdalena Dygała, we współpracy z 2 uczelniami belgijskimi (Odisee Brussels, UCLL Leuven-Limburg) prowadziły Międzynarodowy Program Intensywny nt. „Cyberbullying”. Jest to cykliczne wydarzenie, którego ostatnia edycja miała miejsce w 2019r. w UTH w Radomiu. Z uwagi na sytuację pandemiczną tym razem program odbył się w formie zdalnej.
W programie wzięło udział 18 studentów i 7 wykładowców z 3 krajów europejskich (Belgii, Chorwacji i Polski). Z UTH uczestnikami było 4 studentów kier. Filologia angielska. W programie były m.in. wykłady, warsztaty, zajęcia integracyjne. Była to doskonała okazja by wymienić i nabyć nowe doświadczenia dot. edukacji cyfrowej współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży, omówić możliwości współpracy szkół i rodzin w tym zakresie, szkolić język angielski i zdobyć przyjaciół z innych krajów.