Katedra Pedagogiki i Psychologii

Projekt „Uniwersytet dzieciom” – zajęcia dla młodszych uczniów

Zajęcia „Zakodujmy Edukację”
W dn. 15 maja 2021r. odbyły się zajęcia dla 2 grup uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy są uczestnikami projektu „Uniwersytet dzieciom”, współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym).
Wykładowczynie Katedry Pedagogiki i Psychologii: dr Anna Klas-Markiewicz, dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, wraz z mgrem Przemysławem Boskiem, aktorem Teatru Powszechnego w Radomiu, oraz studentkami kier. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II rok, prowadzili zajęcia związane z przekładem intersemiotycznym znanych bajek.
Celem tych zajęć jest podnoszenia kompetencji polonistycznych i cyfrowych w ramach zadań z wykorzystaniem edukacyjnych robotów sensorycznych Ozobot. Tematyka przeprowadzonych zajęć wpisuje się w obszar kompetencji polonistycznych, co pozwoli na połączenie dwóch aktywności: podstaw programowania i korzystania z narzędzi cyfrowych do celów edukacyjnych. W dobie współczesnych technologii niezbędne jest korzystanie z urządzeń komputerowych, ale także ich twórcze wykorzystanie.