Katedra Pedagogiki i Psychologii

Studenci Pracy socjalnej na szkoleniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu

W dniu 15 listopada 2022r. studenci II i III roku kierunku „Praca socjalna”, Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu uczestniczyli w szkoleniu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych – ku środowiskowemu modelowi wsparcia”, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II”, dofinansowywanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W szkoleniu uczestniczyli samorządowcy, specjaliści,  pracownicy instytucji samorządowych i organizacji społecznych realizujących zadania z zakresu wsparcia społecznego osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznych. Celem szkolenia było omówienie założeń strategicznych deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce oraz wyzwań, z jakimi przyjdzie zmierzyć się w procesie ich implementacji jednostkom samorządów lokalnych, organizacjom społecznym i społecznościom lokalnym.

Szkolenie prowadziła dr Jolanta Borek – adiunkt Katedry Nauk o Państwie i Polityce Społecznej Wydziału Prawa i Administracji UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, wykładowca kierunku „Praca socjalna”, a zarazem praktyk (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Pełnomocnik ds. powołania Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach) oraz działacz społeczny (działalność na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnościami).