Katedra Pedagogiki i Psychologii

Konferencja XXXIV Radomskie Dni Techniki

W dniach 16-20 października 2022 roku odbyły się XXXIV Radomskie Dni Techniki.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Radomski Waldemar Trelka, Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski oraz Rektor UTH Radom prof. dr hab. Sławomir Bukowski.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Radomską Radę FSNT NOT przy współudziale: Platformy Przemysłu Przyszłości oraz Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska Miejskiej Instytucji Kultury.

16 października w Kamienicy Deskurów odbył się „Piknik z nauką”.

18 października w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska odbyła się uroczysta inauguracja XXXIV Radomskich Dni Techniki z wręczeniem Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki” oraz nagród w konkursie „Młody Innowator”. Wydział Filologiczno – Pedagogiczny reprezentowała dr Dagmara Kowalik prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich, która udzieliła wsparcia organizacyjnego wraz ze studentami 2 roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w osobach: Anna Beresińska, Martyna Bzducha, Zuzanna Gołosz, Izabela Guzak, Janeczek Natalia, Żaneta Sikora.

 „Piknik z nauką” odbył się 16.10.2022  w Kamienicy Deskurów w Radomiu.

18 października odbył się blok wykładów oraz wręczenie nagród i wyróżnień XI edycji Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki”, odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz nagród w konkursie „Młody Innowator”.

Konferencję uświetnił pokaz mody uczniów Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu przy akompaniamencie Piotra Zarzyka.