Katedra Pedagogiki i Psychologii

Informacje ogólne

Katedra Pedagogiki i Psychologii od 1.03.2012 r. znajduje się w strukturze Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. Poprzednio był to Zakład Pedagogiki. KPP kształci studentów w ramach następujących kierunków:
 1. studia I stopnia z zakresu Pedagogiki o profilu ogólnoakademickim (kierunek powołany Uchwałą nr 121 / 2005 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7.04.2005r.) w specjalnościach:
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (II oraz III rok),
  • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
  • Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych.
 2. studia I stopnia z zakresu Pracy socjalnej o profilu praktycznym (kierunek powołany decyzją MNiSW z dnia 13.06.2013r.) w specjalnościach:
  • Organizator usług socjalnych,
  • Animator społeczności lokalnej.
 3. studia II stopnia z zakresu Pedagogiki o profilu ogólnoakademickim (kierunek powołany Uchwałą nr 423/2013 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4.07.2013r.) w ramach specjalności:
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna,
  • Profilaktyka społeczna i socjoterapia.
 4. jednolite studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej o profilu praktycznym (studia uruchomione 1.10.2019r.).