Katedra Pedagogiki i Psychologii

Spotkanie z Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu

W dniu 14 grudnia 2022 r. w Sali Kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu, w ramach zajęć z Prawa oświatowego i zarządzania w oświacie – Studentki I roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pod opieką dra Pawła Świtala – spotkały się z Panią Agnieszką Grabską Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Spotkanie dotyczyło organizacji oświaty w Radomiu, struktury i zadań Wydziału Edukacji, a także finansowania oświaty w Radomiu. Po spotkaniu odbyła się dyskusja w ramach której uzyskaliśmy wiele praktycznych informacji.

Serdecznie dziękujemy Pani Wiceprezydent Miasta Radomia dr Katarzynie Kalinowskiej za możliwość zorganizowania spotkania oraz Panu Dyrektorowi Jerzemu Ciecielągowi za możliwość organizacji spotkania w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu.