Katedra Pedagogiki i Psychologii

Wizyta studentek w Centrum Nauki Kopernik

W dniu 4 listopada 2023r. studentki IV roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, st. niestac., odwiedziły Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem wyjazdu było zapoznanie z potencjałem edukacyjnymo CNK, szczególnie w zakresie edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Maths).
Centrum udostępnia wystawy interaktywne, na których znajduje się ok. 340 eksponatów w sześciu galeriach tematycznych oraz Teatr Robotyczny, Planetarium, Teatr Wysokich Napięć.
Grupa uczestniczyła w pokazie „Muzyczne prądy” w Teatrze Wysokich Napięć oraz pokazie astronomicznym w Planetarium.
W wyjeździe brały też udział rodziny studentek, co pozwoliło zrozumieć jak świat poznają dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i średnich. Było też wiele okazji do wspólnego objaśniania obserwowanych i doświadczanych zjawisk, zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Wyjazd zorganizowany z inicjatywy studentek był bardzo udany i owocny w nowe doświadczenia, zachęcający do krytycznego myślenia i poznawania świata.
Wyjazd naukowy był zrealizowany w ramach zajęć „Metodyka edukacji technicznej” z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot.