Katedra Pedagogiki i Psychologii

Szkolenie studentek z interaktywnymi klockami MODI

W dniu 23 listopada odbyło się szkolenie nt. „Wykorzystanie interaktywnych klocków MODI w edukacji STEAM w klasach 1-3 SP” dla 20 studentek V roku kier. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jsm, WFP. Było to związane z realizacją Zadania nr 8 „Nowe kompetencje pracowników i studentów w UTHRad.”  w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzili szkoleniowcy firmy Prodata z Poznania: Mateusz Małecki oraz Grażyna Michalska. Studentki mogły poznać specyfikę interaktywnych klocków MODI oraz możliwości ich programowania z aplikacją Code Sketch, MODI Play czy MODI Studio. Oprócz wiadomości technicznych uczestniczki szkolenia poznały wiele metodycznych wskazówek z praktyki szkolnej.

Studentki w ramach szkolenia dostały certyfikaty, materiały szkoleniowe oraz moc pomysłów na zajęcia z dziećmi, szczególnie prowadzone w nurcie edukacji STEAM, gdzie można łączyć zadania z obszaru nauk przyrodniczych (Science), techniki (Technology), inżynierii (Engineering), sztuki (Arts) oraz matematyki (Maths).

Dzięki realizacji planów zakupowych na potrzeby szkolenia zostały także zakupione klocki LEGO, długopisy 3D oraz szkolna drukarka 3D, model Banach 3D School, z których wydruki również przydały się w czasie szkolenia.